Sekcja dwujęzyczna z językiem francuskim ZSO7 w Krakowie

wybierz jedną z 3 podstron ZSO7

2014-01-16 16:59:15

Dziennik elektroniczny

czytaj więcej...
bip
bip
naszeszkoly

Egzamin DELF B2

Od dwóch lat, nasi maturzyści z klasy dwujęzycznej mają możliwość zdawania na terenie szkoły egzaminu DELF B2, który jest oficjalnym, międzynarodowym certyfikatem językowym, potwierdzającym znajomość języka francuskiego. Sesja egzaminacyjna rozpoczyna się w czerwcu, a zarówno część pisemna jak i ustna odbywa się w naszym liceum. Dla naszych uczniów Ambasada Francji przygotowała preferencyjne warunki finansowe, dzięki temu, iż nasi nauczyciele uzyskali tytuł egzaminatora państwowego tego egzaminu. Cieszymy się, że większość naszych uczniów korzysta z tej możliwości, ponieważ uzyskanie dyplomu DELF B2 wieńczy ich naukę francuskiego i otwiera im wiele drzwi na ścieżce dalszego rozwoju zawodowego!

Dyplomy DELF (A1, A2, B1, B2, C1, C2)są dostępne dla wszystkich, wiek ani poziom wykształcenia nie mają znaczenia. Raz uzyskane dyplomy są bezterminowe, uznawane do końca życia.

Ważne: jeśli pragnie się studiować na uniwersytecie lub w jedenej z tak zwanych Grandes Ecoles, trzeba wykazać się minimum DELF poziom B2.

Na DELF oraz DALF składają sie różne, niezależne od siebie dyplomy, które odpowiadają sześciu poziomom biegłości językowej europejskiej skali międzynarodowej ustalonej przez Radę Europy. Do każdego dyplomu prowadzą egaminy oceniające 4 kompetencje : zrozumienie ze słuchu i biegłość w mowie, czytanie ze zrozumieniem oraz umiejętność poprawnego redagowania tekstów.

DELF B2 cechuje rozmówcę, który potrafi uzasadnić swoją opinię, rozwinąć argumentację, obronić własny punkt widzenia, przekonać swojego rozmówcę lub z nim negocjować, czuje się swobodnie w wymianach towarzyskich i jest zdolny sam poprawiać własne błędy językowe.