Sekcja dwujęzyczna z językiem francuskim ZSO7 w Krakowie

wybierz jedną z 3 podstron ZSO7

2014-01-16 16:59:15

Dziennik elektroniczny

czytaj więcej...
bip
bip
naszeszkoly

Małopolski Konkurs Języka Francuskiego

Od kilku lat pod kuratelą Małopolskiego Kuratora Oświaty organizowany jest Małopolski Konkurs Języka Francuskiego adresowany do uczniów klas gimnazjalnych.

Konkurs jest trzyetapowy. Szczegółowy harmonogram przebiegu konkursu określa Regulamin publikowany corocznie
na stronach kuratorium. Eliminacje konkursowe na wszystkich etapach są przeprowadzane w formie pisemnej.
W etapie rejonowym konkursu może wziąć udział co najwyżej 800 uczestników konkursu, którzy uzyskali najwy
ższą liczbę punktów w etapie szkolnym, jednak nie mniej niż 75% punktów możliwych do uzyskania.
W etapie wojewódzkim może wziąć udział co najwyżej 200 uczestników konkursu, którzy uzyskali najwyższą
liczbę punktów w etapie rejonowym, jednak nie mniej niż 75% punktów możliwych do uzyskania.
Tytuł laureata konkursu otrzymuje 20 uczestników konkursu, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w etapie wojewódzkim, a także ci uczestnicy, którzy zdobyli identyczną liczbę punktów.

Co roku konkurs ten ma ustalony temat przewodni.

Uczniowie naszego gimnazjum co roku odnoszą znaczące sukcesy w tym konkursie, osiągając tytuł finalisty lub laureata.

NASI LAUREACI

2014/15

Magdalena Bosak

Anna Kołacz

Weronika Nagawiecka

Katarzyna Wolska

2013/14

Magdalena Chaberka

Kamila Kalawska

Kai Morawiec

Karolina Raczyńska

Arkadiusz Sopata

2012/13

Justyna Kłos

Justyna Litwic

2011/12

Clement Ducher

Karol Migoń

2010/11

Damien Beaumont

Joanna Jastrzębska

Jan Migoń

Mateusz Morawiec

Alicja Prawdzic-Seńkowska

Estelle Szafran