Sekcja dwujęzyczna z językiem francuskim ZSO7 w Krakowie

wybierz jedną z 3 podstron ZSO7

2014-01-16 16:59:15

Dziennik elektroniczny

czytaj więcej...
bip
bip
naszeszkoly

Olimpiada Języka Francuskiego


Adresatami Olimpiady Języka Francuskiego są uczniowie liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i innych szkół dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości.

Zawody są trójstopniowe i odbywają się kolejno na szczeblu szkolnym (etap I), okręgowym (etap II) i centralnym (etap III).

Wymagania programowe OJF stosują zasadę kumulatywności: na kolejnym etapie zawodów obowiązują wymagania (treści) z etapów poprzednich poszerzone o nowe zadania (zgodnie z zasadą progresji).

Wyniki końcowe dla każdego etapu zawodów wyrażane są w punktach, przy czym w zawodach danego stopnia uczestnik może zdobyć maksymalnie 100 punktów.

Zawody I stopnia – zawody szkolne – obejmują test pisemny sprawdzający znajomość języka francuskiego w zakresie wymaganym do uzyskania oceny bardzo dobrej na zakończenie nauki przedmiotu na 4 etapie edukacyjnym. Uczestnicy zawodów I stopnia powinni reprezentować poziom zgodny z wymaganiami określonymi w § 3 pkt. 3.3. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na etapie szkolnym oraz wykaz literatury obowiązującej uczestników podawany jest w aktualnym na dany rok szkolny Programie Olimpiady.

Zawody I stopnia realizowane są w szkołach w takim samym terminie (tego samego dnia i o tej samej godzinie) we wszystkich okręgach.

Czas przeznaczony na rozwiązanie zadań testowych przewidzianych na etapie zawodów I stopnia wynosi 120 minut.

Zawody II stopnia – zawody okręgowe – obejmują część pisemną w języku francuskim i część ustną w języku francuskim. Sprawdzają znajomość języka francuskiego oraz realioznawstwa, cywilizacji i kultury krajów francuskojęzycznych w zakresie niezbędnym do uzyskania oceny celującej na zakończenie nauki tego przedmiotu. Uczestnicy zawodów II stopnia powinni reprezentować poziom zgodny z wymaganiami określonymi w § 3 pkt. 3.3. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na etapie okręgowym oraz wykaz literatury obowiązującej uczestników podany jest w aktualnym na dany rok szkolny Programie Olimpiady.

Zawody II stopnia odbywają się w siedzibie Komitetu Okręgowego jednocześnie we wszystkich okręgach.

Na wykonanie części pisemnej zawodów II stopnia uczestnicy mają 180 minut. Sugerowany czas organizacji pracy to: 90 min.- test, 30 min. – odsłuch i odpowiedzi na pytania do tekstu, 60 min. – wypowiedź pisemna.

Zawody III stopnia – zawody centralne – obejmują część pisemną w języku francuskim (wypowiedź na zadany temat) i w języku polskim (test kulturoznawczy sprawdzający wiedzę dotyczącą historii, cywilizacji i kultury krajów francuskojęzycznych w zakresie podanym w programie Olimpiady) oraz część ustną w języku polskim i języku francuskim. Uczestnicy biorący po raz kolejny udział w Olimpiadzie nie mogą wybrać do części ustnej tych samych utworów, które przedstawiali w poprzednich latach. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na etapie centralnym oraz wykaz literatury obowiązującej uczestników podawany jest w aktualnym na dany rok szkolny Programie Olimpiady.

Zawody III stopnia odbywają się w miejscu wskazanym przez Komitet Główny.

Listę uczestników zawodów III stopnia (centralnych) ustala Komitet Główny na podstawie rankingu wyników zawodów okręgowych. Do zawodów tych KG kwalifikuje 60 zawodników, którzy uzyskali najlepsze wyniki w skali krajowej.

źródło: ojf.org.pl

NASI OLIMPIJCZYCY
2014/2015
Alicja Świerczek - laureatka XXXVIII OJF
Estelle Szafran - finalistka XXXVIII OJF
Christian Ferdouel - finalista XXXVIII OJF

2013/2014
Estelle Szafran - finalistka XXXVII OJF

2012/2013
Robert Rusinek - finalista XXXVI OJF
Filip Palkiewicz - finalista XXXVI OJF

2011/2012
Robert Rusinek - finalista XXXV OJF

2010/2011
Jarosław Szast - laureat XXXIV OJF
Weronika Kiebzak - finalistka XXXIV OJF

2009/2010
Magdalena Bilska - finalistka XXXIII OJF
David Szafran - finalista XXXIII OJF
Jarosław Szast - finalista XXXIII OJF

2008/2009
Caroline Rusinek – laureatka XXXII OJF
Klaudia Jędrusik - finalistka XXXII OJF - 18 miejsce w Polsce

2007/2008
Katarzyna Borowicz - finalistka XXXI OJF - 13 miejsce w Polsce

2006/2007
Karolina Podlejska - finalistka XXX OJF - 12 miejsce w Polsce
Lucyna Adamska - finalistka XXX OJF - 34 miejsce w Polsce

2005/2006
Anna Bochenek - finalistka XXIX OJF - 23 miejsce w Polsce
Zdzisław Skupień - finalista XXIX OJF - 27 miejsce w Polsce
Anna Anielska - finalistka XXIX OJF - 37 miejsce w Polsce

2003/2004
Agnieszka Michalczyk - finalistka XXVII OJF

2002/2003
Joanna Baczmaga - laureatka XXVI OJF - 8 miejsce w Polsce oraz Konkursu Alliance Française - 1 miejsce w Polsce
Magdalena Pajura - finalistka XXVI OJF
Agnieszka Michalczyk - finalistka XXVI OJF

2001/2002
Anna Kruszewska - laureatka XXV OJF - 4 miejsce w Polsce

2000/2001
Justyna Bąk - laureatka XXIV OJF - 28 miejsce w Polsce

1999/2000
Dominik Pacewicz - finalista XXIII OJF - 34 miejsce w Polsce

• 1998/1999
Agnieszka Piszczek- laureatka XXII OJF - 7 miejsce w Polsce
Anna Wielgus -finalistka XXII OJF - ok. 30 miejsce w Polsce

• 1997/1998
Rita Kelly -laureatka XXI OJF - 3 miejsce w Polsce
Krzysztof Jamruszkiewicz -finalista XXI OJF - 19 miejsce w Polsce
Katarzyna Kozdrój -finalistka XXI OJF - 21 miejsce w Polsce

• 1995/1996
Katarzyna Byrska -finalistka XIX OJF - 16 miejsce w Polsce

• 1993/1994
Dominika Nowak -finalistka XVII OJF - 15 miejsce w Polsce